Ce este CPBR?

image
Despre CPBR

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) este singura organizație patronală reprezentativă conform legislației dialogului social la nivelul Sectorului de Negociere Colectivă - Activități Bancare, reprezentând aproximativ 50% din întregul sector bancar ca și număr de angajați.

Încă de la înființarea sa în anul 2014, CPBR, prin membrii și partenerii săi a reușit să devină un actor relevant la nivelul dialogului social. Prin consultările cu autoritățile atât la nivel național cât și la nivelul structurilor europene consacrate, CPBR a reușit să ofere o imagine obiectivă a provocărilor cu care se confruntă sistemul bancar românesc și să sprijine angajații sectorului prin dialog constant cu sindicatele. CPBR sprijină guvernanța etică fiind implicat în mod activ în procesul legislativ al actelor normative relevante pentru sectorul bancar inclusiv cele referitoare la protecția consumatorilor.

Membră a Confederației Patronale Concordia (CP Concordia), confederație reprezentativă la nivel național, CPBR sprijină dezvoltarea dialogului social la nivel național, digitalizarea României, dezvoltarea financiară, protecția consumatorilor, cu scopul de a asigura un cadru legislativ clar, stabil și predictibil. Prin afilierea la CP Concordia, CPBR este prezent atât în Consiliul Economic și Social din România (CES), în Comitetul Economic European (CESE), cât și în comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor și în consiliile consultative constituite în cadrul autorităților publice.

CPBR este singura organizație patronală din sectorul privat care în ultimii ani a semnat Contracte și Acorduri Colective de Muncă, prin negocieri cu federații sindicatele relevante din sectorul de negociere. Existența unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de grup de companii sau sector de negociere este importantă deoarece permite, dincolo de prevederile legale naționale, stabilirea unui cadru structurat, specific zonei de activitate, pentru dialogul dintre angajați și angajatori, consfințind drepturile angajaților, punând bazele a unui tratament echitabil al angajaților și contribuind astfel la stabilitatea și predictibilitatea relațiilor de muncă.