Structura organizatorică

Adunarea generală

Adunarea Generală este organul suprem al prezentei Organizații Patronale și este format din totalitatea membrilor acestuia.

Consiliul director

Consiliul Director este organul de conducere al organizației patronale, fiind compus din maximum cinci membri.

PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

MEMBRII

Secretariatul permanent

Secretariatul Permanent, prin directorii și angajații acestuia sprijină Președintele, alți membri ai Consiliului Director și comitetele în îndeplinirea atribuțiunilor acestora, ajută la organizarea și coordonarea activităților CPBR.

Secretar general

MEMBRII