Misiunea CPBR

image
Misiunea

Pentru a inspira și a permite comunității bancare, membrilor și partenerilor de dialog social să desfășoare relații de cooperare, acces la cele mai bune practici, stabilitate legislativă, fiind o voce în sistemul financiar-bancar național și european, acționăm prin sprijinirea dialogului social, a încrederii în sistemul bancar, a incluziunii și educației financiare, a protecției consumatorilor, digitalizării, promovării concurenței loiale și guvernanței etice.

Lumea în care trăim se schimbă rapid întrucât tehnologia digitală acordă acces la servicii bancare inteligente și accesibile, iar CPBR în calitate de reprezentant activ al sistemului bancar, este responsabil de sprijinirea accesului la formare profesională, respectarea interesului consumatorilor, dezvoltarea comunității și a parteneriatului public-privat prin aplicarea unei guvernanțe etice și a unei legiferări echilibrate.

Printre obiectivele importante ale CPBR se află următoarele:

  • să promoveze comunicarea, cooperarea și dialogul social cu entitățile naționale și internaționale relevante pentru sistemul financiar-bancar, inclusiv cu Guvernul și Parlamentul României;
  • să mențină un dialog deschis și constructiv cu partenerii sociali pentru a sprijinii stabilitatea socială și prosperitatea societății;
  • să contribuie la creșterea standardelor profesionale și implementarea celor mai bune practici aplicabile în sistemul bancar;
image
  • să emită opinii consultative obiective cu privire la actele normative sau de reglementare ce vizează activitatea sectorului bancar;
  • să contribuie la un cadru legislativ stabil și predictibil cu scopul de a susține un proces de dezvoltare sustenabil al pieței bancare dar și de creștere a încrederii clienților în produsele și serviciile bancare;
  • să promoveze concurența loială și respectarea legislației relevante prin acțiuni de conștientizare pe piața bancară a bunelor practici în domeniu;
  • să colaboreze cu autoritățile publice și asociațiile de consumatori în vederea implementării si aplicării unui cadrul juridic național în spiritul directivelor europene pentru protecția consumatorilor;
  • să sprijine digitalizarea și modernizarea instituțiilor publice pentru simplificarea accesului la serviciile publice și creșterea eficienței proceselor administrative în interesul societății.