Relația cu sindicatele

image
Dialog social

CPBR, prin activitatea sa ca participant la dialogul social reprezentând partea patronală din sectorul bancar potrivit legislației în vigoare, contribuie de 10 ani la o comunicare echilibrată cu partenerii de dialog social, având ca scop sprijinirea dezvoltării economice și financiare, dar și incluziunea și stabilitatea socială.

În anul 2016 CPBR a inițiat crearea Federația Serviciilor Financiare din România (Federația FinBan) alături de Patronatul Leasingului și Creditului din România (PLCR). Primele două Contracte Colective de Muncă negociate la nivelul sectorului de activitate „Activități financiare, bancare și de asigurări din România” și aplicabile la nivel de grup de unități au fost semnate de către FinBan.

În anul 2017 CPBR a organizat împreună cu federația sindicală reprezentativă un seminar cu privire la perspectivele lucrătorilor bancari în era digitalizării, în cadru căruia au fost dezbătute provocările și perspectivele fenomenului digitalizării în sectorul financiar bancar.

În anul 2018, FinBan în calitate de parte patronală îndreptățită să participe la negocierile colective de muncă semnează primul Contract Colectiv de Muncă (CCM) din mediul privat, la nivel de sector de activitate „Activități financiare, bancare și de asigurări din România”, aplicabil la nivel de grup de unități.

Tot în anul 2018 are loc semnarea unui Acord pentru implementarea legislației privind Telemunca, împreună cu organizațiile relevante din sectorul de negociere, urmând ca în 2019 să fie semnat un Acord cu privire la pregătirea profesională a angajaților băncilor membre.

În anul 2022 are loc semnarea celui de al doilea CCM negociat la nivelul de sectorului de activitate „Activități financiare, bancare și de asigurări din România”, aplicabil la nivel de grup de unități.

Pentru că CPBR și membrii săi susțin concurența loială și respectarea legislației relevante, în 2023 a avut loc un workshop dedicat băncilor membre și partenerilor de dialog social privind Legislația Concurenței, acțiune de conștientizare a importanței reglementărilor din materia concurenței și a celor mai bune practici în domeniu.

Având în vedere prevederile noii Legi a Dialogului Social, CPBR a devenit parte patronală îndreptățită să participe la negocierile colective de muncă la nivelul noului sector de negociere colectivă „Activități bancare”, astfel în martie 2024 CPBR împreună cu partea sindicală reprezentativă a început negocierea celui de al treilea CCM la nivelul sectorului de negociere.

La finalul lunii aprilie CCM a fost semnat și va intra în vigoare inițial pentru băncile membre CPBR.

Potrivit noii Legi a Dialogului Social acest CCM poate deveni aplicabil întregului sector bancar dacă unul dintre partenerii sociali solicită acest lucru, Consiliului Național Tripartit pentru dialog social avizează pozitiv solicitarea, iar Guvernul emite o Hotărâre în acest sens.