CPBR și federațiile sindicale reprezentative semnează un nou Contract Colectiv de Muncă ce poate fi extins la întreg sistemul bancar

București, 24 aprilie 2024 – Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), organizația patronală reprezentativă a sectorului bancar românesc și cele două federații sindicale reprezentative au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă cu o durată de doi ani, primul astfel de contract semnat în contextul creat de noua Lege a Dialogului Social.

Atașament: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ NEGOCIAT LA NIVELUL SECTORULUI DE NEGOCIERE COLECTIVĂ „40. ACTIVITĂȚI BANCARE”

Importanta semnării noului contract colectiv de munca consta in faptul ca survine înainte de expirarea, la data de 1 mai a.c., a vechiului contract, asigurându-se astfel continuitate la nivelul protecției drepturilor salariaților din băncile semnatare.

Contractul negociat pe parcursul ultimelor șase săptămâni și semnat pe 24 aprilie de către CPBR cu Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) va fi transmis în zilele următoare către autoritățile relevante de la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și va produce efecte după înscrierea formală a acestuia.

Cele două federații sindicale reprezentative care au participat la negocieri au anunțat încă dinaintea începerii acestora, cât și la momentul semnării că vor cere extinderea acestui contract la nivelul întregului sector bancar. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin avizarea de către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, prezidat de Primul Ministru al României și având în componență confederațiile sindicale și patronale reprezentative, urmată de emiterea unei Hotărâri de Guvern.

Potrivit noii legi, oricare dintre partenerii de dialog social implicați in negocierea colectiva la nivel de sector, în situația în care numărul de angajați din companiile membre ale organizațiilor patronale semnatare este mai mare decât 35% din numărul total al angajaților din sectorul respectiv, poate solicita extinderea contractului colectiv de munca la nivelul tuturor unităților din sector.

Pentru început, noul contract colectiv de munca va fi aplicabil doar salariaților băncilor membre CPBR, anume Banca Comerciala Romana (BCR), BRD-Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, la fel ca si cele doua contracte colective precedente negociate la nivel de sector dar aplicabile la nivel de grup de unități. Cele cinci bănci membre CPBR angajează circa jumătate din numărul lucrătorilor din sectorul bancar din Romania. Federația sindicală FSIF are printre membrii săi sindicate la nivel de unitate din BCR, BRD-GSG si UniCredit Bank, in timp ce federația sindicala FSAB are sindicatul Raiffeisen Bank ca membru care e reprezentat si la nivel de parte patronala in CPBR.

Prezentul contract prevede cresteri ale salariulului minim brut superior celui la nivel national, cat si acordarea de plati compensatorii, dar si noi prevederi privind egalitatea de sanse si interzicerea hartuirii. Contractul colectiv de munca semnat astazi nu inlocuieste contractele colective semnate la nivel de unitati bancare, ci asigura un set minimal de beneficii privind protectia salariatilor din mai multe banci. CPBR este singura organizatie patronala reprezentativa din sectorul economiei private care a semnat pana in prezent alte doua contracte de munca similare cu federatiile sindicale reprezentative din sector.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social a stabilit noi premise și obligații pentru dialogul social la nivel sectorial. Unul dintre obiectivele acesteia a fost acela de a încuraja dezvoltarea mișcării sindicale in acord cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii, cu scopul creșterii numărului de contracte colective de munca si implicit a gradului de protecție a drepturilor salariaților.